Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ουραιμική πνευμονίτιδα


Παρουσίαση

 • Παρουσίαση περιστατικού Εισαγωγή Η συνύπαρξη μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοκυτταροπενίας και οξείας νεφρικής βλάβης χαρακτηρίζουν το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS), που αποτελεί κύρια αιτία οξείας νεφρικής βλάβης σε παιδιά.[epostersonline.com]
 • Γενικές δεξιότητες, όπως επικοινωνίας, συνεργασίας, καθοδήγησης, ρόλου ως συμβούλου για θέματα υγείας, συγγραφής ή παρουσίασης εργασιών και δεοντολογικές/επαγγελματικές. β.[e-nomothesia.gr]
 • Ακόμη οι ασθενείς με ΧΝΝ είναι δυνατό να παρουσιάσουν καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή, λόγω υπερκαλιαιμίας, μεταβολικής οξέωσης ή πνευμονικού οιδήματος.[anassageneral.gr]
 • […] ουραιμία, οι προηγούμενες επεμβάσεις στο γαστρεντερικό, η ύπαρξη ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και η παρατεταμένη νοσηλεία.37,38 • Λοίμωξη από Gram (-) ESBL ( ) μικρόβια: Μελέτη που έγινε σε 350 λήπτες νεφρικού ή ηπατικού μοσχεύματος έδειξε ότι οι 33 παρουσίασαν[ene.gr]
Κατακράτηση ούρων
 • ΜΑΣΤΙΧΑ Χίου(σκόνη) : Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Σάκχαρο ,Χοληστερίνη, Κατακράτηση ούρων, Ελικοβακτηρίδιου θεραπεία.[avramoglou.gr]
 • Ψηλαφώμενη ουροδόχος κύστη σημαίνει 500ml κατακράτηση ούρων (πιθανότητα απόφραξης). Ορατές φλέβες στην περιοχή του λαιμού σημαίνουν υπερφόρτωση όγκου κυκλοφορίας, καρδιακή ανεπάρκεια. Από τα εργαστηριακά στοιχεία εξάγονται συμπεράσματα βλ. πίνακα.[doctor4all.gr]
Αιμορραγίες
 • ΑΛΧΗΜΙΛΛΗ: Πόνους Εμμηνόρροιας και Τοκετού, Αιμορραγίες. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (φύλλα): Μαλακτικό, Κοκίτης, Προστάτης, Σάκχαρο. ΑΜΠΕΛΙ: Επούλωση πληγών, Παχυσαρκία, Στυπτικό, Τονωτικό.[avramoglou.gr]
 • Έχει ο άρρωστος με ΟΝΑ παράγοντες που προκαλούν αυτή (π.χ. ασθένεια ήπατος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αιμορραγίες;).[doctor4all.gr]
 • -Μάτια: αιμορραγίες αμφιβληστροειδούς, οίδημα οπτικής θηλής ( έχει σχέση με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης ).[imlarisis.gr]
 • Η πνευμονία αυτή εκδηλώνεται πάντα ως επιπλεγμένη λοίμωξη με μυκηταιμία που εμφανίζει 3 χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ταχεία συστηματική εξάπλωση, ιστική νέκρωση και αιμορραγίες, όλα γνωρίσματα της βαριάς σήψης.23 Η πνευμονία από P. jirovecii χαρακτηρίζεται[ene.gr]

Εξέταση (έλεγχος)

Ατελεκτασία
 • -Ατελεκτασία: Ατελεκτασία από εισρόφηση μέσω απόφραξης των βρόγχων από καρκίνο, ξένο σώμα ή βύσμα βλέννας.[emedi.gr]
 • Χρόνια ατελεκτασία. Νοσήματα του συνδετικού ιστού: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (συνήθως αμφοτερόπλευρη μικρή συλλογή η οποία εύκολα υποτροπιάζει και συνήθως συνυπάρχει με περικαρδίτιδα. Ρευματοειδής αρθρίτιδα (συνήθως ετερόπλευρη συλλογή).[ioanninamed.gr]
 • ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ Υπόταση από υπερβολική αιμοδιάλυση (συχνή επιπλοκή) Αρρυθμίες Εμβολή εξ αέρος Καρδιακός επιπωματισμός Πτώση αρτηριακής πίεσης Πνευμονικό οίδημα Αρρυθμίες ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ Δύσπνοια οφειλόμενη σε αναφυλακτική αντίδραση στην μεμβράνη αιμοδιάλυσης Ατελεκτασία[doctor4all.gr]

Θεραπεία

 • Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη νόσου είναι η εντατική ανοσοκατασταλτική θεραπεία, η χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή κατά ώσεις για τη θεραπεία της οξείας απόρριψης, η σοβαρή βλάβη ισχαιμίας επαναιμάτωσης, ο αυξημένος αριθμός HLA αναντιστοιχιών[ene.gr]
 • Θεραπεία Η θεραπεία είναι ανάλογη της συμπτωματολογίας αλλά και του αιτίου που ευθύνεται για την πρόκληση της νόσου. Συνιστάται ξεκούραση, φαρμακευτική αγωγή με με στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και κολχικίνη.[blog.doctoranytime.gr]
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται διαδερμική βιοψία νεφρού για να διαπιστωθεί ο συγκεκριμένος τύπος της νόσου των νεφρών, η έκταση της νεφρικής προσβολής και ο σχεδιασμός ειδικής θεραπείας.[anassageneral.gr]
 • Χωρίς θεραπεία η κατάληξη είναι η τύφλωση. Ασθενείς που έχουν λιγότερα από 100 λεμφοκύτταρα πρέπει να λαμβάνουν προφύλαξη για CMV αμφιβληστροειδίτιδα.[mydiatrofi.gr]
 • Η πιστή τήρηση των οδηγιών του προσωπικού της μονάδας και η σχολαστική φροντίδα της θεραπείας εκ μέρους του ασθενή είναι δυνατόν να κρατήσουν την θεραπεία για αρκετό καιρό.[mesogeios.gr]

Πρόγνωση

 • Πρόγνωση Ο.Ν.Α., είναι διφυής. Νεφρική πρόγνωση. Γενική πρόγνωση, φτωχή 20% - 80% εξαρτάται από σοβαρότητα βλάβης και υποκείμενη νόσο. Οι άρρωστοι, υπό αιμοδιάλυση εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο (αύξηση ορίων ηλικίας - αύξηση παρενεργειών).[doctor4all.gr]
 • […] λειτουργία (Cr 1,1 mg/dl, λεύκωμα/κρεατινίνη 3,1) Συμπεράσματα Έγκαιρη αναγνώριση, παρέμβαση με εξωνεφρική κάθαρση και εντατική φροντίδα μπορεί να αυξήσει ποσοστά επιβίωσης και να μειώσει τη βαρύτητα της χρόνιας νεφρικής βλάβης στο pHUS, που έχει χειρότερη πρόγνωση[epostersonline.com]

Αιτιολογία

 • Παρόλα αυτά, στο 26,6% των ασθενών η αιτιολογία παραμένει άγνωστη κυρίως σε ασθενείς στους οποίους η διάγνωση της ΧΝΝ έγινε σε προχωρημένο στάδιο.[diagorasac.gr]
 • Λέξεις κλειδιά: αιτιολογία, ανοσοκατασταλτική θεραπεία, λοιμώξεις, μεταμόσχευση νεφρού, ταξινόμηση.[ene.gr]

Επιδημιολογία

 • […] καρδιοάθειας Μητέρα-εγκυμοσύνη-έμβρυο-νεογνό-παιδί Εμβόλια Ανεπιθύμητες ενέργειες ιατρικής παρέμβασης Περιβάλλον Τα δικαιώματα του Νοσοκομείου ασθενούς Υπηρεσίες υγείας Ενημέρωση Αρχές πρόληψης Βιβλιογραφία B Μέρος Νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος Επιδημιολογία[bookstation.gr]
 • Αυτοάνοσα νοσήματα (Επιδημιολογία, παθογένεση, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση, αντιμετώπιση) 2. Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες 3. Αλλεργία και αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα και σκιαγραφικά 4. Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 5.[e-nomothesia.gr]
Κατανομή κατά φύλο
Κατανομή κατά ηλικία

Παθοφυσιολογία

 • Αναιμίες (κατάταξη, παθοφυσιολογία, διερεύνηση, αντιμετώπιση) 2. Θαλασσαιμίες 3. Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 4. Αιμορροφιλία 5. Μεγαλοβλαστικές αναιμίες 6. Αιμολυτικές αναιμίες 7.[e-nomothesia.gr]

Πρόληψη

 • Επειδή το κολοβακτηρίδιο μπορεί να βρίσκεται παντού, για την πρόληψη πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα προσωπικής (καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και πολύ νερό και γενικής υγιεινής (σωστή ύδρευση και αποχέτευση).[healthyliving.gr]
 • Πώς αντιμετωπίζεται η Χρόνια Νεφρική Νόσος; Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της ΧΝΝ είναι η πρόληψη της νεφρικής νόσου.[anassageneral.gr]
 • Μπορούν να συνδυαστούν με τις θεραπείες που ορίζει ο γιατρός μας και να παίξουν σπουδαίο ρόλο στο τομέα της πρόληψης. ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Πόνους περιόδου, Αναιμία, Ατονία, Ανορεξία, Θρομβώσεις, Ψωρίαση, Αρθρίτιδα.[avramoglou.gr]
 • Νεφρική ανεπάρκεια – Πρόληψη Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τους νεφρούς μας είναι η σωστή διατροφή και η υγιεινή ζωή.[mesogeios.gr]

Υποβάλετε μια ερώτηση

5000 Εναπομείναντες χαρακτήρες Μορφοποιήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας: # Επικεφαλίδα, **έντονη**, _πλάγιους χαρακτήρες_. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Δημοσιεύοντας αυτήν την ερώτηση συμφωνείτε με τους Όρους παροχής υπηρεσίας και την Πολιτική απορρήτου.
• Χρησιμοποιήστε έναν ακριβή τίτλο για την ερώτησή σας.
• Υποβάλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση και αναγράψτε την ηλικία, το φύλο, τα συμπτώματα, τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας.
• Σεβαστείτε το ιδιωτικό σας απόρρητο και το απόρρητο των υπόλοιπων ατόμων, ποτέ μην δημοσιεύετε πλήρη ονόματα ή πληροφορίες επικοινωνίας.
• Οι ανάρμοστες ερωτήσεις θα διαγράφονται.
• Σε επείγουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με έναν ιατρό, επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο ή καλέστε μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης!