Edit concept Question Editor Create issue ticket

Άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο


Παρουσίαση

 • Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά Παρουσιάσεις σε συνέδρια του εξωτερικού 1. E. Cholongitas, S. Karatapanis, T. Nakouti, C. Birtsou, I. Kouvelis, V. Papastergiou, J.[nakoutikaragianni.eu]
 • Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις Κατά τη μακρόχρονη θητεία του ο ιατρός Κύριος Απόστολος Καραγιάννης παρουσίασε πλούσιο συγγραφικό έργο και πολλές απ’ τις δουλειές του έγιναν δεκτές σε ελληνικά και ξένα περιοδικά διεθνούς κύρους.[akaragiannis.eu]
 • Παρουσίαση με θέμα: "Δύο κλινικές οντότητες κάτω από τη ίδια ομπρέλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης: 1 Δύο κλινικές οντότητες κάτω από τη ίδια ομπρέλα.[slideplayer.gr]
 • Αµφότεροι παρουσίασαν αναπνευστική ανεπάρκεια και έχρηζαν µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής τους.[zapdoc.site]
Νεφρική ανεπάρκεια
 • Το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS) είναι μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αιμολυτική αναιμία, χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (θρομβοπενία) και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.[joy.ericardoanaya.com]
 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Κόμμα. Καρδιακές παθήσεις Colitis. Παγκρεατίτιδα.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Η οσφυϊκή οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι σπάνια, αλλά αυτός ή αυτός ο βαθμός νεφρικής ανεπάρκειας υπάρχει στο 40-80% των ασθενών.[el.iliveok.com]
 • Επιπλοκές Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως οι εξής: Ξαφνική (οξεία) νεφρική ανεπάρκεια Η υψηλή αρτηριακή πίεση Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Καρδιακά προβλήματα Κτύπημα Κώμα Προετοιμασία[vetro.ayeso.com]
Αιματουρία
 • Στην αιμορραγική φάση παρατηρείται μακροσκοπική αιματουρία.[slideserve.com]
 • Κλασικό HUS TTΡ μετά μεταμόσχευση 25 Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Ιδιοπαθής Βαρειά έλλειψη ( 26 Κλινική εικόνα TTP (αναλυτικά) Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία Αιμορραγικές εκδηλώσεις - αιμορραγία αμφιβληστροειδούς - επιστάξεις - ουλορραγία - αιματουρία[docplayer.gr]
 • Κλινική εικόνα ίδια ανεξαρτήτως του ποσοστού της ADAMTS 13 26 Κλινική εικόνα TTP (αναλυτικά) Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία Αιμορραγικές εκδηλώσεις - αιμορραγία αμφιβληστροειδούς - επιστάξεις - ουλορραγία - αιματουρία - αιμορραγία πεπτικού - μηνορραγία[slideplayer.gr]
Ολιγουρία
 • Bleeding is the most obvious clinical finding Κλινικές εκδηλώσεις DIC Νεφρική συμμετοχή σε DIC Η DIC έχει συσχετισθεί με μικροθρομβώσεις στα σπειράματα και φλοιική νέκρωση με αζωθαιμία και ολιγουρία.[slideserve.com]
 • Επακολουθεί ολιγουρία, εκσεσημασμένη πτώση αιματοκρίτη (Het) (10% σε 24 ώρες!!!) και αυτό μπορεί να είναι οδηγό σημείο φια το Ο.Α.Σ. ενώ ουραιμία, νεφρική ανεπάρκεια και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να εκδηλωθεί.[doctor4all.gr]
Αρτηριακή υπέρταση
 • Η αρτηριακή υπέρταση αναπτύσσεται στους περισσότερους ασθενείς, συνήθως ήπιες ή μέτριες, εξαφανίζοντας τη στιγμή της απόρριψης από το νοσοκομείο.[el.iliveok.com]
 • υπέρταση, αιφνίδιο πνευμονικό οίδημα.[docplayer.gr]
 • υπέρτασης, εφ όσον υπάρχει.[slideserve.com]
 • Η διακοπή του καπνίσµατος θα πρέπει να συστήνεται σε κάθε περίπτωση, καθώς το κάπνισµα ενδέχεται να επιδεινώσει τη θυρεοειδική οφθαλµοπάθεια και να µειώσει την αποτελεσµατικότητα της θεραπευτικής αγωγής.11 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Οπτικά Νεύρα Η αρτηριακή υπέρταση[zapdoc.site]
Κυάνωση
 • Κυάνωση (308-312) 12. Χειρουργικές παθήσεις γαστρεντερικού (357-366) 13. Νεογνά με λήψη φαρμάκων ή τοξικών ουσιών (367-369) 14. Παρβοϊός Β19 (398-402) 15. Πυρετός Q και νόσος Lyme (457-459) 16. Μη ειδικές εξετάσεις (504-513) 17.[greekmeds.gr]
 • Αυτές οι σοβαρές περιπτώσεις συσχετίζονται µε τη µεγαλύτερη ηλικία και µε την προεγχειρητική κυάνωση. εν είναι γνωστό εάν και κατά πόσο η χορεία εκδηλώνεται ως αποτέλεσµα της υποξίας, της υποθερµίας ή του συνδυασµού αµφότερων των παραγόντων.76 ΑΛΗΘΗΣ[zapdoc.site]
Ταχυκαρδία
 • Με άλλα λόγια, η κατάσταση δεν έχει ευδιάκριτα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα σε σχέση µε τις άλλες µεταβολικές εγκεφαλοπάθειες.37, 39, 40 Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να εκδηλώσουν υπόταση, υποθερµία και ταχυκαρδία.31, 33, 35, 39 Έχει επίσης βρεθεί ότι η[zapdoc.site]
Ικτερος
 • Πιθανή ανάπτυξη ίκτερου ή δερματικής πορφύρας. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ολιγουρική οξεία νεφρική ανεπάρκεια, στο 50% των περιπτώσεων που απαιτούν θεραπεία με σπειραματονεφρίτιδα.[el.iliveok.com]
 • Θ.Νακούτη, Α.Καραγιάννης, Α.Θεοδώρου, Χ.Στεφανίδης, Ε.Χολόγκιτας, Γ.Ηλονίδης : Ισχαιμική ηπατίτιδα - Άντρας 58 ετών με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια και ίκτερο 26ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2011 7.[nakoutikaragianni.eu]
 • ,Ηλονίδης Γ. ( 2011 ) - Ισχαιμική Ηπατίτης- 58 ετών άνδρας με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια και ίκτερο. 26ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, σελ.34. 4.[akaragiannis.eu]
 • Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (αναιμία, ίκτερος και γενική αίματος που δείχνει κατακερματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων).[alphaprolipsis.gr]
 • […] της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σταδίου ΙΙ, ενώ δεν απαντάται στο στάδιο Ι ή IV.2 Οι ασθενείς που εµφανίζουν ηπατική εγκεφαλοπάθεια θα παρουσιάζουν συχνά, αν και όχι πάντα, και άλλα σηµεία ή συµπτώµατα ηπατικής νόσου, συµπεριλαµβανοµένου του ασκίτη, του ίκτερου[zapdoc.site]
Τύφλωση
 • Θ.Νακούτη, Ε.Χολόγκιτας, Α.Καραγιάννης, Α.Θεοδώρου, Χ.Μπίρτσου, Δ.Παυλού, Ι.Γουλής, Γ.Ηλονίδης : Σύνδρομο Alström - Γυναίκα 33 ετών με τύφλωση, βαρυκοία και κίρρωση 26ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2011 6.[nakoutikaragianni.eu]
 • ., Ηλονίδης Γ. ( 2011 ) - Σύνδρομο Alstrom – 33 ετών γυναίκα με τύφλωση, βαρηκοία και κίρρωση. 26ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, σελ.34. 3. Νακούτη Θ., Καραγιάννης Α., Θεοδώρου Α., Στεφανίδης Χ., Χολόγκιτας Ε.[akaragiannis.eu]
 • Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα οφείλεται στις σχετιζόµενες µεταβολές του οπτικού φλοιού, συµπεριλαµβανοµένης και της φλοιώδους τύφλωσης (σύνδροµο Balint).[zapdoc.site]
Αναιμία
 • Το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS) είναι μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αιμολυτική αναιμία, χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων (θρομβοπενία) και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.[joy.ericardoanaya.com]
 • ..Ομπρέλλα;;; 3 Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες Κλινικά διακριτές καταστάσεις με κοινό χαρακτηριστικό την ενδοθηλιακή βλάβη που οδηγεί στη δημιουργία θρομβώσεων στη μικροκυκλοφορία Θρομβοπενία (κατανάλωση αιμοπεταλίων στις μικροθρομβώσεις αιμολυτική αναιμία[docplayer.gr]
 • Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (αναιμία, ίκτερος και γενική αίματος που δείχνει κατακερματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων).[alphaprolipsis.gr]
 • …..Ομπρέλλα;;; 3 Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες Κλινικά διακριτές καταστάσεις με κοινό χαρακτηριστικό την ενδοθηλιακή βλάβη που οδηγεί στη δημιουργία θρομβώσεων στη μικροκυκλοφορία Θρομβοπενία (κατανάλωση αιμοπεταλίων στις μικροθρομβώσεις αιμολυτική αναιμία[slideplayer.gr]
 • […] θρομβοπενία οξεία νεφρική ανεπάρκεια Gasser C Schewitz Med Wschr 1955; 85(38-39)905-909 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα TTP: περιγράφηκε το1925 από τον Eli Moschowitz αναιμία με πυρετό και θρόμβωση των τελικών αρτηριολίων και τριχοειδών.[slideserve.com]
Κακουχία
 • Τα συμπτώματα της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας μπορεί στην αρχή να είναι κακουχία, πυρετός, πονοκέφαλος, και μερικές φορές διάρροια.[alphaprolipsis.gr]
 • […] νεφρική ανεπάρκεια (σπανίως) Λιγότερο συχνά συμπτώματα - κοιλιακά άλγη - παγκρεατίτιδα - στηθάγχη - διαταραχές όρασης - αιφνίδιος θάνατος Πυρετός (σε 25%) - πρωτογενής εκδήλωση - δευτερογενώς, ως συνέπεια της μετάγγισης πλάσματος Μη ειδικά συμπτώματα - κακουχία[docplayer.gr]
 • […] νεφρική ανεπάρκεια (σπανίως) Πυρετός (σε 25%) - πρωτογενής εκδήλωση - δευτερογενώς, ως συνέπεια της μετάγγισης πλάσματος Λιγότερο συχνά συμπτώματα - κοιλιακά άλγη - παγκρεατίτιδα - στηθάγχη - διαταραχές όρασης - αιφνίδιος θάνατος Μη ειδικά συμπτώματα - κακουχία[slideplayer.gr]
 • Τυπικά, των συµπτωµάτων προηγείται µια πρόδροµη φάση που περιλαµβάνει κακουχία και µυαλγίες και ακολουθούν παραισθησίες και νευραλγικού τύπου άλγος στην ιερή περιοχή και στα κάτω άκρα.[zapdoc.site]
Οίδημα
 • Μέσω αυτής της ειδικής αιμοκάθαρσης οι ειδικοί μπορούν να διατηρούν τους φυσιολογικούς μεταβολίτες και επίσης να προλαμβάνουν εγκεφαλικό οίδημα. Πρόβλεψη Οι σύγχρονες μέθοδοι επιτρέπουν στα παιδιά να αντιμετωπίσουναυτό το πρόβλημα.[el.fehrplay.com]
 • […] αποτέλεσμα ενδοθηλιακής βλάβης «σπειραματοτριχοειδική ενδοθηλίωση» 60 Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο Κλινικές εκδηλώσεις της νεφρικής νόσου Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: ολιγο-ανουρία, συχνά επείγουσα αιμοκάθαρση, αρτηριακή υπέρταση, αιφνίδιο πνευμονικό οίδημα[docplayer.gr]
 • Εμετός Κοιλιακό άλγος Pale τόνο του δέρματος Κόπωση και ευερεθιστότητα Πυρετός, συνήθως δεν είναι υψηλή και δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλα Αίμα στα ούρα Μικρό, ανεξήγητη μώλωπες ή αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα Μειωμένη ούρηση ή αίμα στα ούρα Οίδημα[vetro.ayeso.com]
Πόνος
 • Συμπτώματα του ουραιολικού αιμολυτικού συνδρόμου Τα συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου είναι: Κοιλιακός πόνος Έμετος. Πυρετός. Επιληπτικές κρίσεις. Διάρροια με συνοδευτικά περιττώματα Κόπωση και άγχος.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Εκδηλώνεται με έντονους κοιλιακούς πόνους και διάρροιες. Το Ο.Α.Σ. προσβάλλει και ενήλικες με χρόνια και σοβαρότερη πορεία, έκβαση και αποδίδεται κυρίως στη χρήση φαρμάκων (παράγωγα κινίνης).[doctor4all.gr]
 • Ο νευροπαθητικός πόνος µπορεί να είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Σηµαντικού βαθµού απώλεια της εν τω βάθει αισθητικότητας και µυική αδυναµία δεν αποτελούν συνήθως µέρος της κλινικής εικόνας.[zapdoc.site]
Αδυναμία
 • Τα συμπτώματα του αιμολυτικού-ουραιμικού συνδρόμου είναι τα εξής: αιχμηρή χροιά, αδυναμία, αναστολή, ολιγουανουρία, αν και η διούρηση δεν αλλάζει σε μερικές περιπτώσεις. Πιθανή ανάπτυξη ίκτερου ή δερματικής πορφύρας.[el.iliveok.com]
Δύσπνοια
 • Αυτή η μετάγγιση μπορεί επίσης να ξεπεράσει την κόπωση και τη δύσπνοια λόγω χαμηλής ποσότητας ερυθρού αίματος. Μετάγγιση αιμοπεταλίων. Αυτή η μετάγγιση είναι απαραίτητη ειδικά για ασθενείς που έχουν αιμορραγία ή είναι εύκολα μωλωπισμένοι.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Η περίοδος αυτή ενδέχεται να κυµανθεί από 8 ώρες ως 5 ηµέρες, µε την πλειονότητα των ασθενών να εµφανίζουν συµπτώµατα πριν τις 3 ηµέρες.129, 130 Οι πνευµονικές εκδηλώσεις, που ξεκινούν από ελαφρά δύσπνοια και ταχύπνοια 78 volume 29, number 2, Ιουλιοσ[zapdoc.site]
Διάρροια
 • Η αιτία των νευρολογικών διαταραχών μπορεί να είναι η υπερϋδάτωση και η υπονατριαιμία, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα της διάρροιας.[el.iliveok.com]
 • Αποφεύγετε το κολύμπι στο νερό μολυσμένων με κόπρανα, και δεν κολυμπούν εάν έχετε διάρροια.[vetro.ayeso.com]
 • Διάρροια με συνοδευτικά περιττώματα Κόπωση και άγχος. Υψηλή αρτηριακή πίεση. Ούρα συνοδεύονται από αίμα. Μειώνοντας την ποσότητα ούρων που βγαίνει. Τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο διογκώνονται. Απαλό δέρμα.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Εκδηλώνεται με έντονους κοιλιακούς πόνους και διάρροιες. Το Ο.Α.Σ. προσβάλλει και ενήλικες με χρόνια και σοβαρότερη πορεία, έκβαση και αποδίδεται κυρίως στη χρήση φαρμάκων (παράγωγα κινίνης).[doctor4all.gr]
 • Τα συμπτώματα της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας μπορεί στην αρχή να είναι κακουχία, πυρετός, πονοκέφαλος, και μερικές φορές διάρροια.[alphaprolipsis.gr]
Έμετος
 • Μερικές φορές παρατηρούνται συμπτώματα βλάβης του γαστρεντερικού σωλήνα (ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος), αλλά η αιματηρή διάρροια δεν είναι χαρακτηριστική.[el.iliveok.com]
 • Εάν ένα μωρό έχει πυρετό ή έμετο, η νόσος πιθανότατα εξελίσσεται ταχέως - έχει εμφανιστεί πρήξιμο του εγκεφάλου. Συχνά, το αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο συμπληρώνεται από το χλωμό δέρμα ενός παιδιού, σε σπάνιες περιπτώσεις με μικρά εξανθήματα.[el.play-azlab.com]
 • Εάν ένα μωρό έχει πυρετό ή έμετο, πιθανότατα η νόσος εξελίσσεται γρήγορα - υπήρχε πρήξιμο του εγκεφάλου. Συχνά το αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο συμπληρώνεται με το χλωμό δέρμα του παιδιού, σε σπάνιες περιπτώσεις με μικρά εξανθήματα.[el.fehrplay.com]
 • Συμπτώματα Τα σημεία και συμπτώματα της αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο μπορεί να περιλαμβάνουν: Αιματηρή διάρροια Εμετός Κοιλιακό άλγος Pale τόνο του δέρματος Κόπωση και ευερεθιστότητα Πυρετός, συνήθως δεν είναι υψηλή και δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλα[vetro.ayeso.com]
 • Συμπτώματα του ουραιολικού αιμολυτικού συνδρόμου Τα συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου είναι: Κοιλιακός πόνος Έμετος. Πυρετός. Επιληπτικές κρίσεις. Διάρροια με συνοδευτικά περιττώματα Κόπωση και άγχος.[el.onlinemedicineinfo.com]
Κοιλιακό άλγος
 • Μερικές φορές παρατηρούνται συμπτώματα βλάβης του γαστρεντερικού σωλήνα (ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος), αλλά η αιματηρή διάρροια δεν είναι χαρακτηριστική.[el.iliveok.com]
 • Εντός λίγων ημερών αιφνίδια εισβολή ενδαγγειακής αιμόλυσης, αιμοσφαιρινουρίας, κοιλιακού άλγους με εμέτους και ολιγουρίας.[docplayer.gr]
 • Συμπτώματα Τα σημεία και συμπτώματα της αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο μπορεί να περιλαμβάνουν: Αιματηρή διάρροια Εμετός Κοιλιακό άλγος Pale τόνο του δέρματος Κόπωση και ευερεθιστότητα Πυρετός, συνήθως δεν είναι υψηλή και δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλα[vetro.ayeso.com]
Ναυτία
 • Μερικές φορές παρατηρούνται συμπτώματα βλάβης του γαστρεντερικού σωλήνα (ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος), αλλά η αιματηρή διάρροια δεν είναι χαρακτηριστική.[el.iliveok.com]
 • […] ασθένειες: νευρολογικά συμπτώματα (π.χ. σύγχυση, εγκεφαλικοί σπασμοί, επιληπτικές κρίσεις, νεφρική ανεπάρκεια (π.χ. αυξημένη κρεατινίνη, μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης [eGFR], παθολογική γενική ούρων και γαστρεντερικά συμπτώματα (π.χ. διάρροια, ναυτία[alphaprolipsis.gr]
 • Η ηµικρανία συχνά συσχετίζεται µε ναυτία ή έµετο, µε φωτοφοβία και µε φωνοφοβία.[zapdoc.site]
Εγκεφαλικό
 • Είναι δυνατά μόνο με την καθυστερημένη ανίχνευση της νόσου, καθώς και με την ανάπτυξη μη αναστρέψιμων διεργασιών στον εγκέφαλο λόγω του οιδήματος.[el.play-azlab.com]
 • Είναι δυνατή μόνο με καθυστερημένη ανίχνευση της νόσου, καθώς και με την ανάπτυξη μη αναστρέψιμων διεργασιών στον εγκέφαλο λόγω του οιδήματος.[el.fehrplay.com]
 • Τα όργανα που επηρεάζονται περισσότερο από το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο είναι τα νεφρά και ο εγκέφαλος.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Ωστόσο, πιστεύεται τώρα ότι αυτοί οι παράγοντες μόνο επιδεινώνουν την μικροαγγειοπαθητική αλλοίωση του εγκεφάλου.[el.iliveok.com]
 • Η MRI εγκεφάλου δείχνει συνήθως σχετικά συµµε- Εικόνα 2.[zapdoc.site]
Σύγχυση
 • […] αναιμία και ουραιμία μπορεί να περιπλέκονται από συμφορητική κυκλοφορική ανεπάρκεια. συμμετοχή του ΚΝΣ παρατηρείται σε 50% των παιδιών με σύνδρομο postdiareynym αιμολυτικό-ουραιμικό και μπορούν να εμφανίζονται σπασμούς, υπνηλία, θαμπή όραση, αφασία, σύγχυση[el.iliveok.com]
 • Ενώ οι διαταραχές των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο μπορούν να κάνουν τους πάσχοντες να αισθάνονται σύγχυση, υπνηλία ή ακόμα και κατάσχεση. Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο μπορεί να αντιμετωπιστεί από ενήλικες και παιδιά.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Εκτός από την θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν σε κάθε μία από αυτές τις ασθένειες: νευρολογικά συμπτώματα (π.χ. σύγχυση, εγκεφαλικοί σπασμοί, επιληπτικές κρίσεις, νεφρική ανεπάρκεια (π.χ[alphaprolipsis.gr]
 • […] ευερεθιστότητα Πυρετός, συνήθως δεν είναι υψηλή και δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλα Αίμα στα ούρα Μικρό, ανεξήγητη μώλωπες ή αιμορραγία από τη μύτη και το στόμα Μειωμένη ούρηση ή αίμα στα ούρα Οίδημα στο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια ή ολόκληρο το σώμα Σύγχυση[vetro.ayeso.com]
 • Θρόμβωση του προσαγωγού αρτηριδίου (βέλος) Fibrin/RBC thrombi Νευρολογική σημειολογία-TTP Κεφαλαλγία, σύγχυση, σπασμοί, λήθαργος, κώμα Σπανιότερα ΑΕΕ προσβολή εγκεφαλικών συζυγιών – πολυνευροπάθεια Παροδική συμπτωματολογία: σπάνια νευρολογικό υπόλειμμα[slideserve.com]
Πονοκέφαλος
 • Τα συμπτώματα της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας μπορεί στην αρχή να είναι κακουχία, πυρετός, πονοκέφαλος, και μερικές φορές διάρροια.[alphaprolipsis.gr]
 • Στο ντεμπούτο της νόσου, οι συχνότερες είναι οι έντονοι πονοκέφαλοι, η υπνηλία, η αναστολή, μπορεί να υπάρχει εξασθένιση της συνείδησης, η οποία συνδυάζεται με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα. Στο 10% των ασθενών αναπτύσσεται κώμα.[el.iliveok.com]
Επιληψία
 • Στα νευρολογικά σηµεία συµπεριλαµβάνονται η παρεγκεφαλιδική αταξία, τα πυραµιδικά σηµεία, η µυοκλονική επιληψία ή η υπερπυρηνική οφθαλµοπληγία.[zapdoc.site]
Ίλιγγος
 • ], του άγχους, της κατάθλιψης, της µανίας, της απάθειας και της ευµεταβλητότητας του συναισθήµατος.71-75 Στις αρχικές νευρολογικές εκδηλώσεις περιλαµβάνονται τα µη ειδικά και ακαθόριστα συµπτώµατα της κεφαλαλγίας, της ελαφράς απώλειας µνήµης και του ιλίγγου[zapdoc.site]

Θεραπεία

 • Όταν τα παιδιά με Stx HUS ανακάμψουν από το απειλητικό για τη ζωή αρχικό επεισόδιο, είναι πιθανό να ανταποκριθούν καλά στην υποστηρικτική θεραπεία και να κάνουν καλή ανάκαμψη.[joy.ericardoanaya.com]
 • Σε άτοµα που λαµβάνουν τέτοιες δόσεις µπορούν να γίνουν ζώντα εµβόλια κατά τη διάρκεια της θεραπείας.[loimoxi.blogspot.com]
 • Η θεραπεία είναι μόνο υποστηρικτική.[docplayer.gr]
 • Θεραπεία αιμολυτικού συνδρόμου ουραιμίας Η θεραπεία του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου απαιτεί θεραπεία στο νοσοκομείο δεδομένου ότι η θεραπεία πρέπει να γίνει αμέσως για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την πρόληψη περαιτέρω βλάβης στα όργανα.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Θεραπείες και τα ναρκωτικά Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο απαιτεί θεραπεία στο νοσοκομείο.[vetro.ayeso.com]

Πρόγνωση

 • ΣΕΛ Καρκίνος Μεταμόσχευση του μυελού των οστών HUS Η πρόγνωση στους ενήλικες είναι φτωχή. Η θνητότητα κυμαίνεται από 25-50%. Η εξέλιξη σε ΤΣΧΝΑ μπορεί να ανέλθει μέχρι και 40%.[slideserve.com]
 • ΠΡΟΓΝΩΣΗ Α.Ο.Σ. Το Α.Ο.Σ. στους ενήλικες έχει άγνωστη πρόγνωση. Με αποτελεσματική άμεση θεραπεία, 85% των ασθενών αποκαθίσταται πλήρως.[doctor4all.gr]
 • Πρόγνωση θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας Το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 95% για περιπτώσεις χωρίς θεραπεία, αλλά η πρόγνωση είναι αρκετά ευνοϊκή (80-90% επιβίωση) για τους ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αν αυτή διαγνωστεί[alphaprolipsis.gr]
 • ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Διατήρηση καθημερινής πλασμαφαίρεσης και ενίσχυση της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας 46 Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Άμεση και απώτερη πρόγνωση Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Άμεση και απώτερη πρόγνωση Θάνατος (ιδιοπαθής ΤΤΡ) : 20% στον[slideplayer.gr]
 • […] αιμολυτική αναιμία υψηλή LDH Απουσία άλλης αιτιολογικής διαταραχής Η σημασία της μέτρησης της ADAMTS-13 αβέβαιη 32 Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Έλεγχος για ADAMTS-13 Δραστικότητα-αντισώματα Όχι απαραίτητα για την άμεση αντιμετώπιση Χρήσιμα για την πρόγνωση[docplayer.gr]

Αιτιολογία

 • Πιθανή αιτιολογία είναι η ενδοθηλιακή βλάβη, αν και ο σχηματισμός θρόμβων ως αποτέλεσμα της απόφραξης αγγείου μπορεί να μην είναι απαραίτητος μηχανισμός για την παθογένεση της δευτεροπαθόυς νόσου.[alphaprolipsis.gr]
 • […] ινώδες-προϊόντα διάσπασης του ινώδους (FDP) ευνοούν περαιτέρω την αιμορραγία μέσω αλληλεπίδρασης με την συσσώρευση των PLT, τον πολυμερισμό του ινώδους και τη δραστικότητα της θρομβίνης Οδηγεί σε αιμορραγία Παθοφυσιολογία DIC (Porth, 2004) Παράγοντες κινδύνου-αιτιολογία[slideserve.com]
 • ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ IN VITRO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 6 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 7 ΚΟΚΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT), ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ[tbtm-msc.gr]
 • Η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη αποτελεί σηµαντική αιτιολογία και θεωρείται ότι επιδεινώνεται από τη λύση των κυττάρων του όγκου που επέρχεται µέσω της χηµειοθεραπείας.[zapdoc.site]

Παθοφυσιολογία

 • Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα Παθοφυσιολογία 17 Παθοφυσιολογία TTP ADAMTS - 13 Ανήκει στην οικογένεια των εξαρτώμενων από ψευδάργυρο & ασβέστιο πρωτεασών Έχει αλληλουχίες αργινίνης – γλυκίνης – ασπαρτικού οξέος (RGD) & φέρει ομάδες που μοιάζουν με[slideplayer.gr]
 • 17 Παθοφυσιολογία TTP ADAMTS - 13 Ανήκει στην οικογένεια των εξαρτώμενων από ψευδάργυρο & ασβέστιο πρωτεασών Έχει αλληλουχίες αργινίνης γλυκίνης ασπαρτικού οξέος (RGD) & φέρει ομάδες που μοιάζουν με θρομβοσπονδίνη 1 Ελέγχεται από γονίδιο στο χρωμόσωμα[docplayer.gr]
 • Παθοφυσιολογία DIC Θρόμβωση-βραχεία περίοδος υπερπηκτικότητας Ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης, με αποτέλεσμα τον διάχυτο σχηματισμό ινώδους Εναπόθεση μικροθρόμβων στη μικροκυκλοφορία Οι εναποθέσεις ινικής οδηγούν σε ιστική ισχαιμία υποξία και νεκρώσεις[slideserve.com]
 • ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ Rhesus 25 ΤΣΙΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 26 ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 27 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 28 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ[tbtm-msc.gr]
 • Αυτή η διαφοροποίηση δείχνει ότι κρύβονται πολλαπλοί παράγοντες πίσω από την παθοφυσιολογία της χορείας σε αυτούς τους ασθενείς.[zapdoc.site]

Πρόληψη

 • Αυτό το φάρμακο είναι χρήσιμο για την πρόληψη περαιτέρω βλάβης σε υγιή κύτταρα. Πριν από τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου, απαιτείται εμβολιασμός για την πρόληψη της λοίμωξης από μηνιγγίτιδα.[el.onlinemedicineinfo.com]
 • Για να διευκολύνει την άμεση σημεία και τα συμπτώματα και την πρόληψη περαιτέρω προβλήματα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει: Αναπλήρωση υγρών.[vetro.ayeso.com]
 • Η θεραπεία του Α.Ο.Σ. πρέπει να είναι άμεση και περιλαμβάνει συμπτωματική αντιμετώπιση (ρύθμιση υγρών, ηλεκτρολυτών, μεταγγίσεις, ρύθμιση υπέρτασης, πρόληψη σπασμών). Η εμφανιζόμενη υπέρταση ρυθμίζεται άριστα με χορήγηση ανταγωνιστών ιόντων Ca .[doctor4all.gr]
 • ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ[tbtm-msc.gr]
 • Η ακριβής διάγνωση της αρτηριτιδικής ΑΙΟΝ και η διαφοροποίησή της από τη ΝΑΙΟΝ (που αναλύθηκε προηγουµένως στην παράγραφο µε τον τίτλο Ενδοκρινολογική Νόσος) είναι ζωτικής σηµασίας για την πρόληψη της συµµετοχής και του άλλου οφθαλµού, που θα επιφέρει[zapdoc.site]

Υποβάλετε μια ερώτηση

5000 Εναπομείναντες χαρακτήρες Μορφοποιήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας: # Επικεφαλίδα, **έντονη**, _πλάγιους χαρακτήρες_. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Δημοσιεύοντας αυτήν την ερώτηση συμφωνείτε με τους Όρους παροχής υπηρεσίας και την Πολιτική απορρήτου.
• Χρησιμοποιήστε έναν ακριβή τίτλο για την ερώτησή σας.
• Υποβάλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση και αναγράψτε την ηλικία, το φύλο, τα συμπτώματα, τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας.
• Σεβαστείτε το ιδιωτικό σας απόρρητο και το απόρρητο των υπόλοιπων ατόμων, ποτέ μην δημοσιεύετε πλήρη ονόματα ή πληροφορίες επικοινωνίας.
• Οι ανάρμοστες ερωτήσεις θα διαγράφονται.
• Σε επείγουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με έναν ιατρό, επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο ή καλέστε μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης!