Edit concept Question Editor Create issue ticket

Άτυπη απουσία επιληψίας


Παρουσίαση

 • Όσον αφορά τις επιπλοκές, 5 επιδερμοειδείς και μία δερμοειδής παρουσίασαν αποφρακτικό υδροκέφαλο, ενώ 3 δερμοειδείς παρουσίασαν ρήξη στους υπαραχνοειδούς χώρους.[helrad.org]
 • Οι αφασικές διαταραχές παρουσίασαν τάση για βελτίωση μετά από διαφορετικό για κάθε περίπτωση χρονικό διάστημα.[amea.center]
 • Συνεργατικές ομάδες (www.noesi.gr/coworking) : Έχετε συνδρομητική πρόσβαση ή πάσο ελευθέρας εισόδου στο αρχείο των συνεργατικών ομάδων; Δείτε την νεότερη έκδοση της παρουσίασης με τίτλο "Επιληψία: Τι είναι, πού οφείλεται, πώς αντιμετωπίζεται;".[noesi.gr]
 • Είναι αρκετά συνηθισμένη - περίπου 16,2 εκατομμύρια ενήλικες στις Η.Π.Α. έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον ένα μεγάλο καταθλιπτικό επεισόδιο. Τα άτομα με μείζονα κατάθλιψη παρουσιάζουν συμπτώματα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, κάθε μέρα.[iatronet.gr]
 • Υπέρχρωση ούρων και κοπράνων Αιμοσφαιριναιμία (ούρα σαν κονιάκ) Πυρετική κίνηση Ήπια υπέρταση Καρδιακά φυσήμστα Μελάγχρωση δέρματος Σπληνομεγαλία Διαταραχές ανάπτυξης Πριαπισμός Τα άτομα με σοβαρού βαθμού αναιμία και ανάλογα με την αιτία της μπορεί να παρουσιάσουν[blog.doctoranytime.gr]
Υποδόρια Αιμορραγία
 • Η DIC γίνεται κλινικά εμφανής με την επέκταση υποδόριων αιμορραγιών, γαστρορραγία, ή αιμορραγίες ούλων ή αιμορραγίες στις θέσεις φλεβοκεντήσεων.[eody.gov.gr]
Γλωσσολογία
 • Ακαδημαϊκή Βαθμίδα : Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο : Γλωσσολογία: Εκπαιδευτική & Νευροψυχολογική Προσέγγιση της Γλώσσας Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων.[sed.uth.gr]
Δυσλεξία
 • ISBN, 2018 Κεφάλαιο με τίτλο «Αναπτυξιακή Δυσλεξία και εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας: Διαγλωσσική μεταφορά αναγνωστικών δεξιοτήτων από την Ελληνική ως πρώτη/μητρική γλώσσα στη Γαλλική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα», Γ. Ανδρέου, Σ. Τζιβινίκου, Β. Τσελά.[sed.uth.gr]
Μυϊκή κράμπα
 • κράμπες (Angiopathy, hereditary, with nephropathy, aneurysms, and muscle cramps; Porencephaly 1) Γονίδιο CRB1 - Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 12, αυτοσωματική υπολειπόμενη (Retinitis pigmentosa-12, autosomal recessive) Γονίδιο CRX - Δυστροφία κώνου[intergenetics.eu]
Νευρολογική εκδήλωση
 • Άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις όπως τα σημεία Kernig και Brudzinski είναι ενδεικτικά μηνιγγίτιδας αλλά η απουσία τους δεν αποκλείει τη διάγνωση της νόσου.[eody.gov.gr]
 • εκδηλώσεις (ηπατική εγκεφαλοπάθεια) Παρακλινικά ευρήματα Αύξηση χολερυθρίνης, υπολευκωματιναιμία, παράταση του χρόνου προθρομβίνης, υπονατριαιμία.[e-nomothesia.gr]

Εξέταση (έλεγχος)

Αυξημένα τα λευκοκύτταρα
 • Τα συνηθισμένα ευρήματα βακτηριακής μηνιγγίτιδας περιλαμβάνουν αυξημένο αριθμό λευκοκυττάρων, μεταξύ 1000-5000/mm 3 (εύρος 10.000), με πολυμορφοπυρηνικό τύπο συνήθως 80%, πρωτείνη 100-500 mg/dl και γλυκόζη Μπορεί να θέσει τη διάγνωση γρήγορα ακόμα και[eody.gov.gr]

Θεραπεία

 • Νικολαΐδης Ιωάννης Οι επιπτώσεις των θεραπειών της νόσου στη γονιμότητα και κύηση.[mssymposium.gr]
 • Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη νόσου είναι η εντατική ανοσοκατασταλτική θεραπεία, η χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή κατά ώσεις για τη θεραπεία της οξείας απόρριψης, η σοβαρή βλάβη ισχαιμίας επαναιμάτωσης, ο αυξημένος αριθμός HLA αναντιστοιχιών[ene.gr]
 • Θεραπεία Στην παρούσα υπάρχει μόνο συμπτωματική θεραπεία, ενώ θεραπείες που στοχεύουν στην πρόληψη των συμπτωμάτων βρίσκονται σε φάση μελέτης. 1) Συμπτωματική θεραπεία και αντιμετώπιση επιπλοκών Παρεμβάσεις που απαιτούνται συχνά είναι: -Αμυγδαλεκτομή[greeklysosomal.gr]
 • Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.[e-nomothesia.gr]

Πρόγνωση

 • ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Πρόγνωση άριστη.[e-nomothesia.gr]
 • Η συνδρομική κατάταξη την οποία θα ακούτε συχνά μας βοηθά πολύ στο να μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση αλλά όπως φαίνεται από πρόσφατες μελέτες και αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση..[slideshare.net]
 • Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος των επιληπτικών κρίσεων αγνώστου αιτιολογίας είναι «ιδιοπαθείς» και συνδέονται με καλή πρόγνωση.[proseggisi.gr]
 • Στο LKS όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση ενώ στις δομικές βλάβες συμβαίνει το αντίθετο.[amea.center]
 • Παπαδημητρίου Αλέξανδρος, Ωρολογάς Αναστάσιος) Ludwig Kappos – 12.40 Ειδική θεματολογία (2) «Παιδιατρική μορφή Πολλαπλής Σκλήρυνσης» (Προεδρείο: Ευαγγελίου Αθανάσιος, Αναγνωστούλη Μαρία) Δημογραφικά στοιχεία, διαγνωστικές προκλήσεις, βιοδείκτες και πρόγνωση[mssymposium.gr]

Αιτιολογία

 • Η αιτιολογία του είναι ποικίλη και στις περισσότερες περιπτώσεις αδιευκρίνιστη.[amea.center]
 • Η κατάθλιψη είναι νόσος με σύνθετη αιτιολογία (Βιολογική, Κοινωνική, Περιβαλλοντική).[doctor4all.gr]
 • Η αιτιολογία για αυτή την κλινική εικόνα μπορεί να είναι περισσότερες από μια νόσοι και χρήζει διερεύνησης και διαφοροδιάγνωσης.[pfy.gr]
 • Λέξεις κλειδιά: αιτιολογία, ανοσοκατασταλτική θεραπεία, λοιμώξεις, μεταμόσχευση νεφρού, ταξινόμηση.[ene.gr]
 • Αυτά έχουν αιτιολογία τη 12/δακτυλοπαγκρεατεκτομή.[e-nomothesia.gr]

Επιδημιολογία

 • Επιδημιολογία Η συχνότητα εμφάνισης των διαταραχών πρόσληψης τροφής δεν είναι γνωστή με ακρίβεια και αξιοπιστία, εν μέρει επειδή τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν τροποποιηθεί πολύ μέσα σε λίγες δεκαετίες αλλά και επειδή η μεθοδολογία ανίχνευσης στο γενικό[psychiatry.gr]
Κατανομή κατά φύλο
Κατανομή κατά ηλικία

Παθοφυσιολογία

 • Θεωρητικά στην παθοφυσιολογία του συνδρόμου κυριαρχεί η απώλεια μηνύματος προς αναπνοή από τα κέντρα αναπνοής στο κεντρικό νευρικό σύστημα.[pneumon.org]

Πρόληψη

 • -Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. 2) Θεραπείες πρόληψης των συμπτωμάτων υπό έρευνα -Μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. -Ενδοθηκική έγχυση ανασυνδυασμένου ενζύμου.[greeklysosomal.gr]
 • Πρόληψη αναιμίας Στην πρόληψη αναιμίας που οφείλεται σε σιδηροπενία, ιδιαίτερα στις γυναίκες που μπορεί να συμβαίνει εξ’αιτίας μεγάλης απώλειας αίματος κατά την εμμηνορρυσία αλλά και λόγω του ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερες αποθήκες σιδήρου, σημαντικό[blog.doctoranytime.gr]
 • Η προληπτική αγωγή Η πρόληψη αναφέρεται τόσο στην αποφυγή του ΑΕΕ (πρωτογενής πρόληψη, πριν συμβεί το ΑΕΕ) όσο και στις υποτροπές (δευτερογενής πρόληψη, μετά το πρώτο ΑΕΕ).[efsyn.gr]
 • Η πρόληψη της επιληψίας σε ένα παιδί πρέπει να αρχίσει στο στάδιο της κύησης (εξαιρουμένων όλων των δυνητικά επικίνδυνων παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την οντογένεση).[el.housepsych.com]
 • Η εφαρμογή απολύμανσης του σχολικού ή άλλου χώρου δεν έχει θέση στην πρόληψη μετάδοσης της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου.[eody.gov.gr]

Υποβάλετε μια ερώτηση

5000 Εναπομείναντες χαρακτήρες Μορφοποιήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας: # Επικεφαλίδα, **έντονη**, _πλάγιους χαρακτήρες_. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.
Δημοσιεύοντας αυτήν την ερώτηση συμφωνείτε με τους Όρους παροχής υπηρεσίας και την Πολιτική απορρήτου.
• Χρησιμοποιήστε έναν ακριβή τίτλο για την ερώτησή σας.
• Υποβάλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση και αναγράψτε την ηλικία, το φύλο, τα συμπτώματα, τον τύπο και τη διάρκεια της θεραπείας.
• Σεβαστείτε το ιδιωτικό σας απόρρητο και το απόρρητο των υπόλοιπων ατόμων, ποτέ μην δημοσιεύετε πλήρη ονόματα ή πληροφορίες επικοινωνίας.
• Οι ανάρμοστες ερωτήσεις θα διαγράφονται.
• Σε επείγουσες περιπτώσεις επικοινωνήστε με έναν ιατρό, επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο ή καλέστε μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης!