Αποτύπωμα ιστότοπου

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο § 5 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και έννομη
γνωστοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα § 24, 25 του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης

Ιδιοκτήτης και εκδότης:

Symptoma GmbH

Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Τηλέφωνο:  +43 662 458206
Κινητό τηλέφωνο:  +43 650 9133377

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

Αριθμός μητρώου της εταιρείας:

FN 323397i

Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

Landesgericht Wels

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων (ΑΦΜ):

ATU65000358

Μέλη:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Εταιρικός σκοπός:

Σκοπός της εταιρείας της Symptoma GmbH είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτύου.

Επιπλέον, η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, να εκτελεί τις συναλλαγές και δραστηριότητες που είναι χρήσιμες ή απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ειδικότερα

EU Flag
Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το υπ' αριθ. 830017 πλαίσιο της συμφωνίας επιδότησης