Create issue ticket

85 Πιθανά αίτια για Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, νορμοκυτταρικη αναιμια

Μήπως εννοείτε: Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, νορμοκυτταρικη, αναιμια

 • Σιδηροπενική αναιμία

  Επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το 3% των γυναικών έχουν σιδηροπενική αναιμία, ενώ το 20% των γυναικών έχουν μειωμένα αποθέματα σιδήρου χωρίς όμως να παρουσιάζουν αναιμία[el.wikipedia.org] Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η σιδηροπενική αναιμία είναι μικροκυτταρική υπόχρωμη.[el.wikipedia.org] Τα επίπεδα υποδοχέα τρανσφερρίνης του αίματος είναι γενικά αυξημένα κατά τη σιδηροπενική αναιμία.[el.wikipedia.org]

 • Οξεία μυελογενής λευχαιμία

  Μείωση στον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία) μπορεί να προκαλέσει κούραση, ωχρότητα και δύσπνοια.[el.wikipedia.org] […] τιμές σε αιμοπετάλια, ερυθρά αιμοσφαίρια ή και ακόμα με μικρό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοπενία).[el.wikipedia.org] Αυτό οδηγεί σε ουδετεροπενία, αναιμία και θρομβοπενία. Τα συμπτώματα της ΟΜΛ πολλές φορές οφείλονται στο χαμηλό αριθμό αυτών στοιχείων του αίματος.[el.wikipedia.org]

 • Απλαστική αναιμία

  Απλαστική αναιμία ή Μυελική δυσπλασία είναι το αναιμικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη όλων των τύπων των κυττάρων του αίματος και μείωση ή εξαφάνιση των κυτταρικών[el.wikipedia.org] Σε νέα άτομα με βαριά απλαστική αναιμία, θεραπεία επιλογής είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών.[el.wikipedia.org] Γενικά, στον όρο απλαστική αναιμία δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες καταστάσεις που οφείλονται στην παρουσία στο μυελό κακοήθους νόσου, σε ακτινοβόληση και αντικαρκινικά φάρμακα[el.wikipedia.org]

 • Λευχαιμία

  Τέλος, η ανεπάρκεια ερυθροκυττάρων οδηγεί σε αναιμία αφού έχουν πολύ λίγα κύτταρα για να μεταφέρουν οξυγόνο και γι’ αυτό μπορεί να προκληθεί δύσπνοια και ωχρότητα.[el.wikipedia.org] Για παράδειγμα, τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μορφές της οξείας λευχαιμίας (ιδιαίτερα οξεία μυελογενή λευχαιμία) , και η αναιμία[el.wikipedia.org] Η χρήση κορτικοστεροειδών έχει το πρόσθετο όφελος να καταστέλει μερικές συγγενείς αυτοάνοσες ασθένειες, όπως ανοσοαιμολυτική αναιμία (immunohemolytic anemia) ή η ανοσομεσολαβούμενη[el.wikipedia.org]

 • Ελονοσία

  Η ετερόζυγος δρεπανοκυτταρική αναιμία τροποποιεί το μόριο της αιμοσφαιρίνης στο αίμα.[el.wikipedia.org] Πιθανά αίτια αποτελούν η αναπνευστική αντιρρόπηση λόγω μεταβολικής οξέωσης, το μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, η συνοδός πνευμονία, και η σοβαρή αναιμία.[el.wikipedia.org] Τα άτομα που είναι ομόζυγα (με δύο αντίγραφα του μη φυσιολογικού β αλληλομόρφου της αιμοσφαιρίνης S) έχουν δρεπανοκυτταρική αναιμία, ενώ οι ετεροζυγώτες (με ένα παθολογικό[el.wikipedia.org]

 • Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12
 • Νόσος του Γουίλσον

  […] χαμηλός για τη νόσο του Wilson.Στο 5% των ανθρώπων η διάγνωση γίνεται μόνο όταν αυτοί αναπτύσσουν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, συχνά στο πλαίσιο μιας αιμολυτικής αναιμίας (αναιμία[el.wikipedia.org]

 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

  . • Αιματολογικές διαταραχές περιλαμβάνουν αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία και λεμφοπενία ή λευκοπενία. • Η συνήθης αιματολογική εικόνα περιλαμβάνει αυξημένη ταχύτητα καθίζισης[eleucis.gr] Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναστροφή της αναλογίας αλβουμίνης σφαιρίνης, την αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, την αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων και την[paidoreumatologos.gr] Αιματολογικές διαταραχές (αιμολυτική αναιμία, ή λευκοπενία 10.[thedoctor.com.gr]

 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση

  Η θρομβοπενία και η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ανταποκρίνονται στα κορτικοστεροειδή.[ioanninamed.gr] Ήπια αναιμία Ήπια θρομβοπενία Tρανσανινασαιμία Monotest θετικό Τίτλος αντισωμάτων Epstein Barr IgG, IgM Μερικές φορές η εικόνα μπορεί να ομοιάζει με λευχαιμία, με ύπποπτα[aimatologos.org] […] εμφανίζουν απόφραξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού, νευρολογικές (π.χ μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μεταμορφοψία) και αιματολογικές επιπλοκές (θρομβοπενία, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία[paidiatriko-iatreio.gr]

 • Η χρόνια ανεπάρκεια του νεφρού

  Πώς διορθώνεται η αναιμία; Σήμερα είναι δυνατή η τεχνητή παρασκευή ερυθροποιητίνης.[ispatras.gr] Η αναιμία βελτιώνεται με την έναρξη της αιμοκάθαρσης.[vanessamilioni.gr] Δηλαδή προκαλείται αναιμία λόγω νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία είναι αιτία κούρασης και εξάντλησης του ασθενούς. 4. Εξάνθημα στο δέρμα και φαγούρα.[medlook.net]

Περαιτέρω συμπτώματα

Παρόμοια συμπτώματα