Η καλύτερη & πιο ελπιδοφόρα λύση Ηλεκτρονικής υγείας του 2016- Ευρωπαϊκή Επιτροπή -